Weco Vuurwerk

Weco Vuurwerk

Dit is de nummer 1 vuurwerkcollectie van Europa!
Begonnen in Duitsland, maar ondertussen in heel Europa te vinden.
WECO heeft een geheel eigen productlijn specifiek voor de Nederlandse markt. Hierdoor zijn de effecten zwaarder en de producten uniek in elk opzicht.

Wanneer vuurwerk kopen

In Nederland mag vuurwerk uitsluitend op de laatste drie dagen van het jaar verkocht worden aan particulieren. In het Vuurwerkbesluit is vastgelegd dat als 29, 30 of 31 december op een zondag valt, dan ook op 28 december vuurwerk verkocht mag worden.

Op een zondag mag er dus geen vuurwerk verkocht worden. In 2016 betekent dit dat de losse verkoopdagen zijn vastgesteld op:

Dinsdag 29 december
Woensdag 30 december
Donderdag 31 december

Weco Vuurwerk is the number 1 fireworks collection in Europe!
Started in Germany, but can now be found throughout Europe.
WECO a completely own product line specifically for the Dutch market. This makes the effects heavier and the products unique in every respect.

When to buy fireworks

In the Netherlands, fireworks may only be sold to private individuals on the last three days of the year. The Fireworks Decree stipulates that if December 29, 30 or 31 falls on a Sunday, then fireworks may also be sold on December 28.

So no fireworks may be sold on a Sunday. In 2016 this means that the individual sales days are set at:

Thuesday, December 29
Wendnesday, December 30
Thursday, December 31

Resultaat 1–16 van de 157 resultaten wordt getoond