Vuurwerk wetgeving 2018

Om de overlast van vuurwerk te beperken mag u vuurwerk alleen kopen en afsteken op vastgestelde tijden. Er komt geen landelijk verbod op vuurwerk, omdat vuurwerk bij de traditie hoort van Oud en Nieuw. Wel kunnen gemeenten het afsteken van vuurwerk verbieden op bepaalde plekken. Zoals in de buurt van ziekenhuizen, dierenopvangplaatsen en kinderboerderijen. Het vuurwerk van vuurwerkwinkels met een verkoopvergunning kunt u veilig gebruiken, omdat het voldoet aan de wettelijke eisen.

Beperking vuurwerkoverlast

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om de overlast door vuurwerk rond de jaarwisseling te beperken.

Waarom vuurwerkoverlast beperken?

Veel mensen hebben last van het vuurwerk rond de jaarwisseling. Het gaat dan vooral om te vroeg afgestoken vuurwerk en illegaal knalvuurwerk.

Hoe vuurwerkoverlast beperken?

Wat het kabinet doet om de overlast door vuurwerk te beperken:

 • Kortere afsteektijden voor vuurwerk
  Particulieren mogen alleen nog op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur vuurwerk afsteken. In die periode zijn de winkels gesloten en hoeven niet veel mensen per se naar buiten. En wie vuurwerk wil afsteken, heeft daarvoor nog voldoende tijd. Eerder mochten particulieren vuurwerk op 31 december vanaf 10.00 uur in de ochtend afsteken.
 • Import illegaal en zwaar vuurwerk beperken
  Vuurwerkbedrijven hebben medio 2015 een vergunning nodig om vuurwerk te importeren. Dit beperkt de handel in illegaal vuurwerk.
 • Verkoop professioneel vuurwerk aan particulieren beperken
  Vanaf 2017 komt er mogelijk een Europees paspoort voor professionals die vuurwerkshows organiseren. Importeurs en producenten mogen dan alleen nog professioneel vuurwerk verkopen aan personen met zo’n paspoort. Dit beperkt de illegale verkoop van professioneel vuurwerk aan particulieren zonder dit paspoort.
 • Extra controle op illegaal vuurwerk bij postpakketdiensten
  Postpakketdiensten controleren extra op zwaar, illegaal vuurwerk. Particulieren kopen illegaal vuurwerk namelijk veel via internet en krijgen dit dan per postpakket thuis afgeleverd.
4 Reacties
 1. Wat moet ik weten als ik vuurwerk koop?

  U kunt op 3 werkdagen vuurwerk kopen. De koopdagen in 2017 zijn 28, 29 en 30 december.

  Vuurwerk kopen bij legale vuurwerkwinkel

  U mag alleen vuurwerk kopen bij vuurwerkwinkels met een vergunning. Het vuurwerk dat u in deze winkels koopt, moet voldoen aan wettelijke eisen. U kunt een legale vuurwerkwinkel herkennen aan een bordje met de tekst: “Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur verboden”.

  Minimumleeftijd voor kopen van vuurwerk

  U moet minimaal 12, 16 of 18 jaar zijn om vuurwerk te kunnen kopen. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk.

 2. Wat moet ik weten als ik vuurwerk ga afsteken?

  U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. U kunt een boete krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten de toegestane afsteektijden.

  Vuurwerkverbod op bepaalde plekken

  Uw gemeente kan op bepaalde plekken een vuurwerkverbod instellen. Bijvoorbeeld in de buurt van ziekenhuizen, dierenopvangplaatsen en kinderboerderijen. Steekt u dan toch vuurwerk af dan bent u strafbaar.

  Minimumleeftijd vuurwerk afsteken

  Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd u moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk.

  Kindervuurwerk vanaf 12 jaar zoals sterretjes is het hele jaar door verkrijgbaar. U mag het ook het hele jaar door afsteken.

  Veilig vuurwerk afsteken

  Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of hier buiten naar kijken? Dan kunt u uw ogen beschermen met een vuurwerkbril. Als u vuurwerk afsteekt volgens de gebruiksaanwijzing heeft u weinig kans op ongelukken. Tips over veilig vuurwerk afsteken vindt u op de website van Stichting Consument en Veiligheid (SCV).

  Boete voor afsteken illegaal vuurwerk

  U mag alleen vuurwerk afsteken dat wettelijk is toegestaan. Steekt u illegaal vuurwerk af? Dan kunt u een boete krijgen.

  Regels voor afsteken van vuurwerk

  De regels voor het afsteken van vuurwerk staan in het Vuurwerkbesluit.

 3. Wat moet ik weten als ik vuurwerk wil verkopen?

  Als bedrijf heeft u een vergunning nodig om vuurwerk te verkopen. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente. Het vuurwerk dat u verkoopt moet voldoen aan wettelijke eisen. De verkoopdagen in 2015 zijn 29, 30 en 31 december.

  Maximaal 25 kilo per klant

  U mag niet meer dan 25 kilo vuurwerk verkopen per klant.

  Legaal vuurwerk verkopen

  Heeft u een vergunning om vuurwerk te verkopen? Dan mag u een bordje ophangen met de tekst: ‘Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur verboden’. Zo weten uw klanten dat zij bij u legaal vuurwerk kunnen kopen.

  Boete verkoop verboden vuurwerk

  U kunt een boete krijgen als u vuurwerk verkoopt dat niet voldoet aan de wettelijke eisen. Zo moet consumentenvuurwerk de aanduiding ‘Geschikt voor particulier gebruik’ hebben. Ook moet het vuurwerk een vermelding of afbeelding hebben van de effecten. Zo weet de consument wat hij kan verwachten als hij het vuurwerk afsteekt. De eisen staan in het Vuurwerkbesluit.

  Waar vind ik de regels voor de verkoop van vuurwerk?

  De regels voor de verkoop van consumentenvuurwerk staan ook in het Vuurwerkbesluit.

  Toezicht op verkoop van vuurwerk

  Uw gemeente controleert of u zich aan de verkoopregels houdt.

 4. Welke eisen gelden er voor opslag van vuurwerk?

  Als bedrijf moet u vuurwerk opslaan volgens strenge veiligheidsregels. Ook heeft u hiervoor toestemming nodig van uw gemeente of provincie.

  Vuurwerk opslaan: melding of vergunning?

  Als u vuurwerk wilt opslaan moet u hiervan melding doen bij uw gemeente. Of u moet een vergunning aanvragen bij uw provincie. Dit hangt af van de hoeveelheid vuurwerk.

Geef een reactie